آسیاب های کلینگرشکن

محصولات/صنایع سیمان

متخصصین این شرکت با هدف ارائه قطعات با کیفیت مناسب و در راستای جلب رضایت مشتری به بررسی خط قطعات خط تولید و تجهیزات کارخانجات سیمان ایران پرداخته اند و با علم به کارکرد مختلف قطعات مورد نیاز این صنایع، توانسته انـد رضایت مشتریان خود را به بهترین نحو برآورده سازند.

از جمله سوابق کاری شرکت در این راستا همکاری با شرکت های:

سیمان تهران، سیمان زنجان، سیمان صوفیان، سیمان ممتازان کرمان، سیمان شرق، سیمان کویر کاشان، سیمان زرین رفسنجان، سیمان عمران انارک، سیمان لارستان و سیمان خمسه ….

 
 

در تامین اقلام به شرح ذیل بوده است: قطعات سایشی دستگاه های ریکلایمر، انواع سرند و میل بار، انـواع چکش های سنگ شکن اولیـه و ثانویـه، انواع چکـش های کلینکـر شکـن، لاینر هـای آسیاب، صفحات روتور سنگ شکن، لاینر های بدنه و دیواره سنگ شکن، انواع چرخها و پولی ها، اتصالات لاینر های قطعات آسیا.

چکش ها

Code : 342-3

چکش کلینکر شکن

نوع جنس: فولاد هادفیلد

وزن: ۵۸ کیلوگرم

Code : 272-1

چکش کلینکر شکن

نوع جنس: فولاد هادفیلد

وزن: ۵۸ کیلوگرم

Code : 245-2

چکش کلینکر شکن

نوع جنس: فولاد هادفیلد

وزن: ۶۱ کیلوگرم

Code : 291-4

چکش سنگ شکن آهک

نوع جنس: فولادهادفیلد

وزن: ۱۵۴ کیلوگرم

Code : 327-1

چکش کلینکر شکن

نوع جنس: فولاد هادفیلد

وزن: ۵۸ کیلوگرم

Code : 272-1

چکش کلینکر شکن

نوع جنس: فولاد هادفیلد

وزن: ۵۸ کیلوگرم