سالن اختلاط

محصولات/صنایع سیمان/خردایش

چرخ های استاکر و ریکلایمر

Code : 231-35

چرخ محرک فلنج دار استاکر

نوع جنس: فولاد کم آلیاژ عملیات حرارتی پذیر

وزن: 350 کیلوگرم

Code : 231-36

چرخ محرک بدون فلنج استاکر

نوع جنس: فولاد کم آلیاژ عملیات حرارتی پذیر

وزن: 350 کیلوگرم

Code : 231-37

چرخ متحرک فلنج دار استاکر

نوع جنس: فولاد کم آلیاژ عملیات حرارتی پذیر

وزن: 350 کیلوگرم

Code : 231-38

چرخ متحرک بدون فلنج استاکر

نوع جنس: فولاد کم آلیاژ عملیات حرارتی پذیر

وزن: 350 کیلوگرم