سیستم مدیریت کیفیت

خط مشئ کیفیت

  شرکت فولاد روانشیر  به عنوان یکی از شرکت های تولید کننده در صنعت ریخته گری  با  برآوردن الزامات قانونی و نیاز های خاص  مشتری ، رسالت خود را جلب رضایت  و اعتماد مشتریان  قرار داده و در این جهت اهداف اصلی زیر را دنبال می کند:

۱. تلاش در جهت ارتقاء‌کیفیت محصولات و بهبود مستمر کیفیت برای  افزایش رضایت مشتری که هدف اصلی سازمان است .

۲. کاهش هزینه ها و ضایعات با افزایش راندمان .

۳. توجه به سیستم آموزشی به عنوان ابزاری جهت ارتقاء توان تخصصی و فرهنگی پرسنل.

۴. افزایش سود آوری و فروش.

۵. تحویل بموقع محصول به مشتریان.

۶. فراهم نمودن محیط ایمن و نیز ایجاد انگیزه و روحیه مشارکت در پرسنل به عنوان اصلی ترین سرمایه های معنوی سازمان.

بدین منظور و در جهت دستیابی به اهداف خود نظام مدیریت کیفیت بر مبنای الزامات  استاندارد ISO9001:2015 را بعنوان مرجع تعیین کرده و مدیران میانی و تمامی پرسنل شرکت فولاد روانشیر را در کلیه سطوح سازمانی، ملزم به اجرا و نگهداری از آن می دانیم.

مسئولیت اصلی ما آن است که اطمینان یابیم نظام مدیریت کیفیت همواره برقرار و جاری می باشد.

اینجانب بعنوان بالاترین رده سازمانی شرکت، بهمراه مدیران میانی، با علاقمندی و تعهد کامل و با همه توان خود از استقرار این نظام حمایت کرده و در جهت تسریع در ایجاد و استقرار نظام مذکور و مراقبت مستمر به منظور حفظ، بهسازی و اصلاح آن و برای حصول اطمینـان در انجام بهتر آن به صورت منظم، بر اثر بخشی این نظام  نظارت، و در مقاطع زمانی معیـن آن را بازنگـری خواهیم  کرد.

ضمنا” از تمامی همکاران، مدیران و مسئولین محترم شرکت انتظار دارم با نماینده اینجانب نهایت همکاری و مشارکت را داشته و تمامی تلاش خود را در جهت استقرار هر چه بهتر این نظام و مراقــبت از آن بکار گیرند.

گواهینامه ها