قطعات متفرقه انتقال مواد

محصولات/صنایع سیمان

انواع چرخ های محرک و متحرک باندهای انتقال مواد

انواع چرخ های آلواتورها

Code : 231-39

چرخ کوچک فلنج دار

جنس: فولاد کم آلیاژ عملیات حرارتی پذیر

وزن: 190 کیلوگرم

Code : 231-40

چرخ کوچک بدون فلنج

جنس: فولاد کم آلیاژ عملیات حرارتی پذیر

وزن: 350 کیلوگرم

اتصالات: پیچ و مهره

Code : 340-8-9-10-11

پیچ 180، 160، 125، 110

جنس: فولاد کم آلیاژ عملیات حرارتی پذیر

Code : 340-7

مهره

جنس: فولاد کم آلیاژ عملیات حرارتی پذیر

Code : 340-12

واشر فنری 30

جنس: فولاد کم آلیاژ عملیات حرارتی پذیر

Code : 209-78

ست پیچ + واشر تخت فلزی + واشر فنری + مهره

جنس: فولاد کم آلیاژ عملیات حرارتی پذیر