قطعات کارخانجات فولادسازی

محصولات / صنایع فولاد و گندله سازی

قطعات کارخانجات فولادسازی

Code : 117-27

لاینر بال میل

نوع جنس: فولاد های مگاتو

وزن: 60 کیلوگرم

Code : 117-29

زره بال میل

نوع جنس: فولاد های مگاتو

وزن: 32 کیلوگرم

Code : 117-28

لاینر پلیت

نوع جنس: فولاد های مگاتو

وزن: 55 کیلوگرم

Code : 117-24

Slotted Plate

نوع جنس: فولاد های مگاتو

وزن: 91 کیلوگرم

Code : 117-31

زره دیافراگم بال میل

نوع جنس: فولادهای مگاتو

وزن: 69 کیلوگرم