شرکت های همکار

شرکت تهران قطعه

نوع فعالیت: ساخت ماشین آلات

موارد مورد همکاری با این شرکت محترم عبارت است از:

– همکاری در تکمیل پروژه های چدنی

– تبادل اطلاعات فنی

– آموزش و ارتقاء کیفی پرسنل

– استفاده از ظرفیت های شرکتها در جهت خدمت بهتر به مشتریان

مدیر عامل شرکت و عضو هیات مدیره: جناب آقای منصور رواندوست

آدرس سایت:  https://www.tehranghateh.com

 

شرکت زرین تراش

نوع فعالیت: ساخت ماشین آلات و تراشکاری قطعات

موارد مورد همکاری با این شرکت محترم عبارت است از:

– همکاری در تکمیل پروژه های چدنی

– تبادل اطلاعات فنی

– آموزش و ارتقاء کیفی پرسنل

– استفاده ازظرفیتهای شرکتها درجهت خدمت بهت به مشتریان

مدیر عامل شرکت و عضو هیات مدیره : جناب آقای مسعود شاطرعباس

شرکت تاک صنعت

نوع فعالیت:

موارد مورد همکاری با این شرکت محترم عبارت است از:

– همکاری در تکمیل پروژه های چدنی

– تبادل اطلاعات فنی

– آموزش و ارتقاء کیفی پرسنل

– استفاده از ظرفیت های شرکتها در جهت خدمت بهتر به مشتریان

 

آدرس سایت:  https://tehranghateh.com